• Metodhandbok

  En metodhandbok riktad till beslutsfattare, som innehåller teorier och idéer bakom inlärningsprogrammet med fallstudier av framgångsrika förändringar.
  Läs mer
 • Verktygslåda för arbetare i frontlinjen

  Online verktygslåda för arbetare i frontlinjen. Verktygssatsen kommer att innehålla material som stöder och underlättar kompetens för Community Champions (samhällsmedlare) för att engagera sig i samhället.
  Läs mer
 • CPD Läroplan

  En läroplan för en kontinuerlig professionell utveckling (CPD) för vuxenpedagoger med en matris för inlärningsresultat. Kursen kommer att koncentrera sig på effektiva pedagogiska metoder och leverera de informella och formella vuxenutbildningsprogrammen.
  Läs mer
 • Verktygslåda för Community Champions

  En online verktygslåda med idéer för träning riktade till Community Champions. Verktygssatsen kommer att innehålla metoder för att hjälpa dessa att underlätta en dialog mellan proffsen och övriga samhället
  Läs mer
 • 1